PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,TroiaequiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Laviniaq
uevenitlitora,multumilleetterrisiactatusetaltovisuperumsaevaememoremIunonisobiram;multaquoqueetbello
passus,dumcondereturbem,inferretquedeosLatio,genusundeLatinum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaRomae.
Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,quidvedolens,reginadeumtotvolverecasusinsignempietatevirum,tota
direlaboresimpulerit.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsantiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,Itali
amcontraTiberinaquelongeostia,divesopumstudiisqueasperrimabelli;quamIunoferturterrismagisomnibusunam
posthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,hiccurrusfuit;hocregnumdeagentibusesse,siquafatasinant,iamtumte
nditquefovetque.ProgeniemsedenimTroianoasanguineduciaudierat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpopulum
lateregembelloquesuperbumventurumexcidioLibyae:sicvolvereParcas.Idmetuens,veterisquememorSaturniabel
li,primaquodadTroiamprocarisgesseratArgis---necdumetiamcausaeirarumsaeviquedoloresexciderantanimo:ma
netaltamenterepostumiudiciumParidisspretaequeiniuriaformae,etgenusinvisum,etraptiGanymedishonores.Hi
saccensasuper,iactatosaequoretotoTroas,reliquiasDanaumatqueimmitisAchilli,arcebatlongeLatio,multosqu
eperannoserrabant,actifatis,mariaomniacircum.TantaemoliseratRomanamconderegentem!PUBLIVERGILIMARONIS
AENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,TroiaequiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Laviniaquevenitlitora,multu
milleetterrisiactatusetaltovisuperumsaevaememoremIunonisobiram;multaquoqueetbellopassus,dumconderetu
rbem,inferretquedeosLatio,genusundeLatinum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaRomae.Musa,mihicausasmemo
ra,quonuminelaeso,quidvedolens,reginadeumtotvolverecasusinsignempietatevirum,totadirelaboresimpuleri
t.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsantiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,ItaliamcontraTiberinaque
longeostia,divesopumstudiisqueasperrimabelli;quamIunoferturterrismagisomnibusunamposthabitacoluisseS
amo;hicilliusarma,hiccurrusfuit;hocregnumdeagentibusesse,siquafatasinant,iamtumtenditquefovetque.Pro
geniemsedenimTroianoasanguineduciaudierat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpopulumlateregembelloquesu
perbumventurumexcidioLibyae:sicvolvereParcas.Idmetuens,veterisquememorSaturniabelli,primaquodadTroia
mprocarisgesseratArgis---necdumetiamcausaeirarumsaeviquedoloresexciderantanimo:manetaltamenterepostu
miudiciumParidisspretaequeiniuriaformae,etgenusinvisum,etraptiGanymedishonores.Hisaccensasuper,iacta
tosaequoretotoTroas,reliquiasDanaumatqueimmitisAchilli,arcebatlongeLatio,multosqueperannoserrabant,a
ctifatis,mariaomniacircum.TantaemoliseratRomanamconderegentem!PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAv
irumquecano,TroiaequiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Laviniaquevenitlitora,multumilleetterrisiactat
usetaltovisuperumsaevaememoremIunonisobiram;multaquoqueetbellopassus,dumcondereturbem,inferretquedeo
sLatio,genusundeLatinum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaRomae.Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,q
uidvedolens,reginadeumtotvolverecasusinsignempietatevirum,totadirelaboresimpulerit.Tantaeneanimiscae
lestibusirae?Urbsantiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,ItaliamcontraTiberinaquelongeostia,divesopu
mstudiisqueasperrimabelli;quamIunoferturterrismagisomnibusunamposthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,h
iccurrusfuit;hocregnumdeagentibusesse,siquafatasinant,iamtumtenditquefovetque.ProgeniemsedenimTroian
oasanguineduciaudierat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpopulumlateregembelloquesuperbumventurumexcid
ioLibyae:sicvolvereParcas.Idmetuens,veterisquememorSaturniabelli,primaquodadTroiamprocarisgesseratAr
gis---necdumetiamcausaeirarumsaeviquedoloresexciderantanimo:manetaltamenterepostumiudiciumParidisspr
etaequeiniuriaformae,etgenusinvisum,etraptiGanymedishonores.Hisaccensasuper,iactatosaequoretotoTroas
,reliquiasDanaumatqueimmitisAchilli,arcebatlongeLatio,multosqueperannoserrabant,actifatis,mariaomnia
circum.TantaemoliseratRomanamconderegentem!PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,Troiaeq
uiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Laviniaquevenitlitora,multumilleetterrisiactatusetaltovisuperumsa
evaememoremIunonisobiram;multaquoqueetbellopassus,dumcondereturbem,inferretquedeosLatio,genusundeLat
inum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaRomae.Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,quidvedolens,reginad
eumtotvolverecasusinsignempietatevirum,totadirelaboresimpulerit.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsan
tiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,ItaliamcontraTiberinaquelongeostia,divesopumstudiisqueasperrim
abelli;quamIunoferturterrismagisomnibusunamposthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,hiccurrusfuit;hocreg
numdeagentibusesse,siquafatasinant,iamtumtenditquefovetque.ProgeniemsedenimTroianoasanguineduciaudie
rat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpopulumlateregembelloquesuperbumventurumexcidioLibyae:sicvolvere
Parcas.Idmetuens,veterisquememorSaturniabelli,primaquodadTroiamprocarisgesseratArgis---necdumetiamca
usaeirarumsaeviquedoloresexciderantanimo:manetaltamenterepostumiudiciumParidisspretaequeiniuriaforma
e,etgenusinvisum,etraptiGanymedishonores.Hisaccensasuper,iactatosaequoretotoTroas,reliquiasDanaumatq
ueimmitisAchilli,arcebatlongeLatio,multosqueperannoserrabant,actifatis,mariaomniacircum.Tantaemolise
ratRomanamconderegentem!PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,TroiaequiprimusaborisItali
am,fatoprofugus,Laviniaquevenitlitora,multumilleetterrisiactatusetaltovisuperumsaevaememoremIunoniso
biram;multaquoqueetbellopassus,dumcondereturbem,inferretquedeosLatio,genusundeLatinum,Albaniquepatre
s,atquealtaemoeniaRomae.Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,quidvedolens,reginadeumtotvolverecasusi
nsignempietatevirum,totadirelaboresimpulerit.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsantiquafuit,Tyriitenu
erecoloni,Karthago,ItaliamcontraTiberinaquelongeostia,divesopumstudiisqueasperrimabelli;quamIunofert
urterrismagisomnibusunamposthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,hiccurrusfuit;hocregnumdeagentibusesse,
siquafatasinant,iamtumtenditquefovetque.ProgeniemsedenimTroianoasanguineduciaudierat,Tyriasolimquaev
erteretarces;hincpopulumlateregembelloquesuperbumventurumexcidioLibyae:sicvolvereParcas.Idmetuens,ve
terisquememorSaturniabelli,primaquodadTroiamprocarisgesseratArgis---necdumetiamcausaeirarumsaeviqued
oloresexciderantanimo:manetaltamenterepostumiudiciumParidisspretaequeiniuriaformae,etgenusinvisum,et
raptiGanymedishonores.Hisaccensasuper,iactatosaequoretotoTroas,reliquiasDanaumatqueimmitisAchilli,ar
cebatlongeLatio,multosqueperannoserrabant,actifatis,mariaomniacircum.TantaemoliseratRomanamconderege
ntem!PUBLIVERGILIMARONISAENEIDOSLIBERIARMAvirumquecano,TroiaequiprimusaborisItaliam,fatoprofugus,Lav
iniaquevenitlitora,multumilleetterrisiactatusetaltovisuperumsaevaememoremIunonisobiram;multaquoqueet
bellopassus,dumcondereturbem,inferretquedeosLatio,genusundeLatinum,Albaniquepatres,atquealtaemoeniaR
omae.Musa,mihicausasmemora,quonuminelaeso,quidvedolens,reginadeumtotvolverecasusinsignempietatevirum
,totadirelaboresimpulerit.Tantaeneanimiscaelestibusirae?Urbsantiquafuit,Tyriitenuerecoloni,Karthago,
ItaliamcontraTiberinaquelongeostia,divesopumstudiisqueasperrimabelli;quamIunoferturterrismagisomnibu
sunamposthabitacoluisseSamo;hicilliusarma,hiccurrusfuit;hocregnumdeagentibusesse,siquafatasinant,iam
tumtenditquefovetque.ProgeniemsedenimTroianoasanguineduciaudierat,Tyriasolimquaeverteretarces;hincpo